دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 149 | تعداد کل بازدید های مطالب: 259,393 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

تماس با ما

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

معرفی اعضا

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

ثبت موتاسیون ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

مقالات

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

جوایز

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

دستاوردها

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

امکانات

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

پروژه های تحقیقاتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

ژنتیک در اختلالات شنوایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ -

معرفی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ -

بینی و سینوس

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ -

دهان و حلق و حنجره

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ -

سر و گردن

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ -

غدد بزاقی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

زمینه های پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

بیماری گوش

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

وبینار سلامت گوش و مراقبت شنوایی

دارای ۳ امتیاز آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

بیماری سینوس و بینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

بیماری دهان و حلق

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ -

کارشناسان

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ -

مدیر مالی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ -

سرطان حنجره چیست؟

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1