مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- تماس باما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش – بیمارستان رسول اکرم – ساختمان حضرت محمد- طبقه دوم – مرکز تحقیقات گوش ،گلو، بینی و سر و گردن- اتاق پژوهش .
کد پستی: 1445613131
تلفن:8-66552827 داخلی 108
فکس: 66525329
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.34560.65292.fa
برگشت به اصل مطلب