مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/21 | 
چشم انداز

هسته تحقیقات علوم اعصاب شنوایی و وزوز گوش با هدف کلی ارتقاء سطح سلامت شنوایی جامعه، تولید و نشر دانش و کاربست نتایج پژوهشی در حیطه مذبور، ایجاد تعامل میان رشته ای بین محققان و همگون سازی و توسعه اجزا فعالیت دارد. این هسته تحقیقاتی با هدف درک بهتر سیستم عصبی شنوایی و ترجمه این دانش بنیادی به درمان و پیشگیری از اختالالت سیستم شنوایی و همچنین تبدیل اطالعات بالینی به دانش بنیادی فعالیت دارد. این گروه از روش های مختلف رفتاری، نوروفیزیولوژیک، سلولی و مولکولی و آناتومیک برای مطالعه سیستم شنوایی حیوانات و انسان ها استفاده می کند. بدین ترتیب، با ماهیتی پویا، استفاده خالقانه از ابزارهای جدید بیولوژی به درک عملکرد سیستم شنوایی در افراد هنجار و دارای بیماری می پردازد. این علم از ابزارهای جدید برای ثبت و آنالیز داده های تجربی بهره می گیرد.

ماموریت

1- شناخت بیشتر عملکرد مغز و سیستم عصبی شنوایی با تلفیق تحقیقات در سطح حسی و شناختی، هوش مصنوعی، بیولوژی ترجمه و کاربرد دانش جدید جهت بهبود بیماری های سیستم شنوایی و وزوز )تشخیص، درمان، مدیریت
2- فراهم کردن منابع اطلاعاتی، آموزشی و فعالیتی برای محققان در همه سطوح تحصیلی و افزایش همکاری دانش پژوهان
3- ارتقای آگاهی و آموزش درباره ماهیت اکتشافات علمی و نتایج و کاربرد تحقیقات علوم اعصاب
4- آگاه کردن قانون گزاران و سایر سیاستگزاران درباره آخرین دستاوردها علمی و ایجاد فرصت در تحقیقات علوم اعصاب شنوایی و کاربرد آنها برای سیاست عمومی، رفاه اجتماعی و پیشرفت مستمر علم
5- ایجاد شبکه یکپارچه پژوهشی در زمینه علوم شنوایی و وزوز گوش در سه سطح درون دانشگاهی، منطقه ای و برون دانشگاهی
 

مسئول هسته:

 دکتر سعید محمودیان
دکترای تخصصی علوم اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی
تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتمام رساندند و آخرین مدرک تحصیلی خود را در رشته علوم اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی از دانشگاه هانوفر آلمان دریافت نمودند.
رزومه دکتر محمودیان


 
 
دانشجویان دکتری:

مهرناز محبی
دانشجوی دکتری پژوهشی
عنوان پروژه: بررسی خوگیری مغز به محرکات صوتی و نقش آن در ایجاد وزوز جبران نشده
این پروژه پژوهشی به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا برخی از بیماران دارای وزوز گوش به صدای وزوز خود خو می گیرند و از آزاردهندگی آن شکایتی ندارند ولی برخی دیگر از بیماران به صدای وزوز خو نمی گیرند، به شدت از آزاردهندگی وزوز شکایت دارند و از نظر روحی روانی بسیار تحت تاثیر منفی قرار می گیرند.

 کتایون منتظری
دانشجوی دکتری پژوهشی
عنوان پروژه: بررسی اثرات فتواکوستیک بر سیستم عصبی شنوایی با استفاده از لیزر کم توان
هدف اصلی این پروژه تعیین اثرات فتواکوستیک بر پاسخ های سیستم عصبی شنوایی با ایجاد پتانسیل عمل و ثبت همزمان پاسخ های برانگیخته شنوایی در حیوان با استفاده از پارامترهای تابش نور لیزر می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.36321.65926.fa
برگشت به اصل مطلب