مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/21 | 
آزمایشگاه علوم اعصاب واقع در بیمارستان حضرت رسول (ص)، با دارا بودن دستگاه ها و ابزارهای زیر می تواند در زمینه پژوهش های علوم اعصاب مربوطه، به پژوهشگران خدمات ارائه کند:

- دستگاه الکتروانسفالوگرافی 64 کاناله با قابلیت ثبت Event-related Potentials (ERP)
- دستگاه الکتروفیزیولوژی حیوانی با قابلیت ثبت  auditory evoked potentials (AEPs)
- اتاقک Faraday
- اتاقک ضد صوت حیوانی
- دستگاه تحریک الکتریکی
- دستگاه Gap Startle
- دستگاه لیزر جهت تحریکات اپتواکوتیک
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.36322.65928.fa
برگشت به اصل مطلب