مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/23 | 
آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول (ص)، ساختمان شماره 2، طبقه دوم، مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن
تلفن: 6655828     
فکس: 66525329
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.36327.65983.fa
برگشت به اصل مطلب