مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- خدمات
خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
واحد بویایی مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و سرو گردن خدمات زیر را برای پزشکان و بیماران محترم انجام می دهد:
  • تست بویایی SMT (Sniff Magnitude Test)
  • تست تشخیص بویایی بومی شده ایرانیان (UPSIT)
  • تست تمایز بویایی (Smell discrimination test)
  • تست آستانه بویایی (Smell threshold test)
  • تست سریع بویایی (Smell Rapid Test)
  • ارائه کیت بازتوانی بویایی (Smell training) برای درمان بیماران اختلالات بویایی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.36391.65291.fa
برگشت به اصل مطلب