مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 
تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش – بیمارستان رسول اکرم – ساختمان حضرت محمد- طبقه دوم – مرکز تحقیقات گوش ،گلو، بینی و سر و گردن- اتاق پژوهش
کد پستی: ۱۴۴۵۶۱۳۱۳۱
تلفن:۸-۶۶۵۵۲۸۲۷ داخلی ۱۰۸
فکس: ۶۶۵۲۵۳۲۹
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.36442.65980.fa
برگشت به اصل مطلب