مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
Name Post Email
آقای فرهاد رفیعی  کارشناس آزمایشگاه بویایی
خانم مریم بلالی  کارشناس آزمایشگاه ژنتیک
خانم مریم طهماسبی کارشناس مالی
خانم سروناز آشوری  کارشناس پژوهشی 
خانم فرزانه عزتی  کارشناس سایت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53101.130532.fa
برگشت به اصل مطلب