مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- پروژه های تحقیقاتی
پروژه های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
  • آنالیز ژنتیکی نوروفیبروماتوز نوع ۲ در خانواده های ایرانی با توالی یابی کل اگزوم
  • آنالیز ژنتیکی اختلالات شنوایی در خانواده های GJB۲ منفی با توالی یابی کل اگزومبررسی ارتباط بین جهش در ژن GJB۲ با نتیجه عمل کاشت حلزون
  • تعیین الگوی ژنوتیپی پلیمورفیسم RS۲۳۰۵۰۸۹ در بیماران دارای تومور کوردوما و مقایسه آن با افراد سالم در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، یک مطالعه مورد شاهدی
  • بررسی مقایسه HLA typing بیماران سیگاری دچار کارسینوم حجره با لارنژیت هیپرتروفیک
  • بررسی ژنتیک مولکولی ژنهای BAK۱ ، BCL۲ ، ATPase۶/۸ و ناحیه D-loopدر اختلالات شنوایی به علت افزایش سن غربالگری جهش های موجود در ژن TMIE در جمعیت ایرانی
  • بررسی ژنتیک مولکولی جهش های ژنهای میتوکندریایی MT-TS۱و MT-RNR۱ در اسیب شنوایی حسی عصبی غیر سندرومیک القا شده توسط آمینوگلیکوزیدها)
  • فاز چهار بانک DNA اختلالات شنوایی
  • فاز سه بانک DNA اختلالات شنوایی
  • فاز دو بانک DNA اختلالات شنوایی
  • فاز یک بانک DNA اختلالات شنوایی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53242.131562.fa
برگشت به اصل مطلب