مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- امکانات
امکانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
ارائه خدمات ژنتیک مولکولی با برخورداری از تجهیزات  ملکولی نظیر  PCR، QPCR، سانتریفوژ، الکتروفورزافقی و عمودی، بیوفتومتر،ژل داک و … انجام می پذیرد. این آزمایشگاه آماده همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم پایه ، تحقیقات بنیادی و کاربردی  در حیطه بیماری های گوش و حلق و بینی و سرگردن می‌باشد. هدف از دایر کردن واحد ارائه­ خدمات، کمک به اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران در راستای پیشرفت پژوهش در حیطه های مذکور است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53244.131563.fa
برگشت به اصل مطلب