مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- دستاورد ها
جوایز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
  • کسب رتبه اول در گزارش رتبه بندی آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۹۸

  • کسب رتبه اول در گزارش رتبه بندی آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۹۷

  • کسب سخنران برتر در ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک ونقش ان در پیشگیری از معلولیت ها
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53246.131568.fa
برگشت به اصل مطلب