مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/23 | 
تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش – بیمارستان رسول اکرم – ساختمان حضرت محمد- طبقه دوم – مرکز تحقیقات گوش ،گلو، بینی و سر و گردن- آزمایشگاه ژنتیک
کد پستی: ۱۴۴۵۶۱۳۱۳۱
تلفن: ۸ -۶۶۵۵۲۸۲۷ داخلی ۱۱۰
فکس: ۶۶۵۲۵۳۲۹
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.53248.131580.fa
برگشت به اصل مطلب