مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- پتنت
اختراع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/22 | 
1- دستگاه الکترونیک تنظیم خودکار فشار در بالشتک لوله تراشه ثبت اختراع گردید

2- ساخت آفریشت
 
3-
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.8089.58973.fa
برگشت به اصل مطلب