مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- بویایی
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/13 | 
ردیف نام و نام خانوادگی تصویر
نشانی اسکولار
 
1     دکتر محمد فرهادی                                    https://scholar.google.com/citations?user=YZ2obwsAAAAJ&hl=en
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.8096.57245.fa
برگشت به اصل مطلب