دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

وبینار سلامت گوش و مراقبت شنوایی

دارای ۳ امتیاز آموزشی ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

ارزیابیهای سایکومتریک و مدل های شناختی رفتاری وزوز گوش ناتوان کننده

سخنران: آقای دکتر سعید محمودیان، عضو هیئت علمی گروه گوش، گلو، بینی و سروگردن ... مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن ـ پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

تقدیر ازبرگزیدگان حوزه اخلاق پزشکی در هیئت رئیسه دانشگاه

 در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزیدگان حوزه اخلاق پزشکی  تقدیر شد. ..

ادامه...